Bohuset Fastighetsbyrå AB är en obunden fastighetsbyrå, både till geografi och partners. Vi tillhör ingen kedja men har ett väl utvecklat nät av kontakter inom alla de områden som Du som köpare eller säljare kan ha nytta av.

Hemmamarknaden är hela Kungsbacka- och Göteborgsområdet. Vårt kontor ligger på Åsa Stationsväg 3, mitt i centrala Åsa och vi har ytterligare ett kontor i Kvarnbyn, Mölndal.

*Mer om oss:   Klicka här »

Ett mäklaruppdrag är ett personligt åtagande med ett långtgående ansvar. Vårt företags framtid bygger på vår förmåga att leva upp till – och överträffa - de förväntningar man som köpare och säljare kan ställa på oss som mäklare. Därför är den viktigaste meningen i vår affärsplan:

”Allt vi gör skall ske med sådant engagemang att de vi möter på vår väg skall vilja rekommendera oss till sina vänner”

Välkommen till Bohuset!
Åsa:Åsa Stationsväg 3,  439 55 ÅsaTel: 0340-65 55 65
Mölndal:Åldermansgatan 2,  431 34 MölndalTel: 031-299 299 Fax: 031-299 298