Stegen vid en försäljning

Vid vårt första besök kommer vi att berätta för dig om vårt sätt att arbeta och kommer utifrån vad vi får veta om dina egna önskemål, föreslå en strategi för hur en försäljning skall gå till; När, var och hur din bostad skall marknadsföras på bästa sätt – och till vilket pris. Efter att ha tagit del av alla handlingar som rör bostaden, fått höra allt du själv vet om den samt efter en omfattande analys av försäljningar och marknadsinformation om ditt område föreslår vi en prisnivå på din bostad. Du får också förslag på vad som kan göras för att höja värdet av din bostad.

Får vi förtroendet och uppdraget att förmedla din bostad görs ett s.k. ”uppdragsavtal”. Det styrs av konsumenträttsliga krav och skall vara skriftligt. Det skall klart framgå vilka villkor som gäller mellan parterna, bl. a. vad som gäller ersättning, uppdragstidens längd och innebörd.

En grundbult i marknadsföringen är en väl genomarbetad och rättvisande objektsbeskrivning som också visar på din bostads främsta förtjänster och det framtida boendets möjligheter för köparen. Proffsigt bildmaterial, snygga planlösningar och välformulerad beskrivning är självklarheter. Man skall också anstränga sig att förebygga överraskningar men om de ändå uppstår - skall de vara positiva!

Det är viktigt att du upplyser köparna om allt av vikt du känner till om din bostad genom den ”frågelista” som är en del av din ”upplysningsplikt” och som utgör en del av det framtida kontraktet.

Vi marknadsför din bostad på det sätt vi överenskommer. Annonsering på Bohusets hemsida, på Hemnet och i dagspress är det gängse men om du inte vill gå ut på öppna marknaden har vi ofta en köpare i vår ”intressebank”.

Visningen är en avgörande del i säljarbetet. Både hur spekulanter upplever din bostad och på vilket sätt deras intresse hanteras. Alla har olika drömmar för sitt framtida boende och alla har sina speciella utgångspunkter när de besöker ditt hem för att kanske en dag bli den nye ägaren. Därför är det viktigt att var och en får den tid de behöver för att grundligt fundera på plats och under sådana omständigheter att de slipper trängas. Du bestämmer alltid men vi förordar varmt att bara ha bokade visningar. Det ger inte bara bättre möjligheter för spekulanterna att bilda sig en uppfattning, det ger också oss bättre möjligheter att i lugn och ro kunna peka på olika möjligheter utifrån vars och ens förutsättningar. Dessutom vet du alltid vilka som besökt ditt hem och vilka intryck de förmedlat.

När du och köparen är överens om att ingå avtal, upprättar vi ett köpekontrakt. Här finns alla villkor och förutsättningar för affären med. Du och köparen undertecknar kontraktet och köparen deponerar en handpenning på vårt klientmedelskonto, tills samtliga villkor i kontraktet uppfyllts. Köparen betalar resterande köpeskilling på tillträdesdagen. Vanligen sker tillträdet på köparens bank. Inför tillträdet upprättar vi de handlingar som krävs och precis som vid kontraktsskrivningen går vi gemensamt med dig och köparen igenom allt för att inga oklarheter skall finnas.

Vi hjälper dig också med eventuell reavinstberäkning och andra skattefrågor.

Som sagt; Vi vill bli din guide och partner genom hela processen och ta dig tryggt, steg för steg fram till en lyckad affär. Och vi vill göra det med sådant engagemang i varje del av vårt uppdrag att du med glädje skall vilja rekommendera oss till dina vänner.

« Tillbaka
Åsa:Åsa Stationsväg 3,  439 55 ÅsaTel: 0340-65 55 65
Mölndal:Åldermansgatan 2,  431 34 MölndalTel: 031-299 299 Fax: 031-299 298